• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

Våre tjenester

Sikker MAT bistår deg i din prosess mot å etablere et velfungerende styringssystem. Det kan være for å ivareta det nasjonale regelverket eller krav innen internasjonale standarder som ISO22000/FSSC22000, MSC el. Med fokus på kompetanseheving underveis i prosessen vil bedriften nå sitt mål innen mattrygghet og kvalitet.

Hygienekurs

Bedriftens hygienerutiner i internkontrollen gjennomgås med fokus på å forklare hensikten med rutinene og konsekvensene ved manglende rutiner, samt viktigheten av at alle bidrar i dokumenteringsarbeidet (registreringer, annet). Det innebærer f.eks. mikrobiologi, håndvask, renholdsmetodikker/spyleteknikker o.l. Det legges opp til aktiv deltagelse og erfaringsutveksling mellom deltagere og kursholder for å oppnå størst mulig læringsutbytte.

Praktiske HACCP-kurs

Vi har en praktisk tilnærming til haccp som et verktøy, og underveis i kurset jobber du med din egen dokumentasjon. Nytteverdi og forenkling står i fokus, og teori, eksempler og maler presenteres fortløpende. Kurset går over to dager. Du får tilgang til rådgivning og evaluering fra Sikker MAT også etter kurset. Slik utvikles kunnskapen om systemarbeid generelt og haccp spesielt, og evnen til å anvende kunnskapen i praksis. Du sitter igjen med en helhetlig kompetanse innen haccp, skreddersydd for egen produksjon.

Internrevisjon

Internkontrollen bør gjennomgås jevnlig for å sikre at den fungerer optimalt og etter sin hensikt. Internkontrollen kontrolleres opp mot regelverket. Deretter gjennomføres en praktisk kontroll i produksjonen for å kunne avdekke avvik rundt de faktiske forhold, utførelse av rutiner og føring av registreringer o.l. Internkontrollen blir dermed bedre tilpasset utviklingen i bedriften, og revisjonen bidrar i arbeidet med innføringen av rutiner.

Eksternrevisjon

Sikker MAT foretar en revisjon av virksomheten sine leverandører. Revisjonen skal synliggjøre om mattryggheten og gjeldende regelverk ivaretas i leverandørenes internkontrollsystem, om systemet etterleves i praksis og om de praktiske rutinene er hensiktsmessige.

Systemutvikling

Sikker MAT utvikler og tilpasser funksjonelle systemer i samarbeid med kunden. Kundens internkontroll skal være brukervennlig og utvikles i overenstemmelse med dagens regelverk og virksomhetens praktiske gjennomførelse. Systemet skal bidra til mattrygghet og ønsket matkvalitet.

 Sikker MAT

Sikker MAT

Sikker MAT ble etablert i 2008. Sikker MAT tilbyr næringsmiddelteknologisk kompetanse til virksomheter i hele næringskjeden. Sikker MAT har hele Norge som arbeidsmarked, men hovedtyngden av virksomheten er foreløpig i Midt-Norge. Grande Fiskerute og Solvang gård var blant våre første kunder og er fortsatt kunder den dag i dag! Gjennom dette langsiktige samarbeidet har vi jobbet sammen med mattryggheten, praktiske forhold i produksjonen og kompetanseheving. Gjennom årene har Sikker MAT utvidet tjenestene jevnt og trutt og kundene gir gode tilbakemeldinger på arbeidet vi utfører – og det er vi veldig stolte av!

Lyst til å jobbe frilans som næringsmiddelteknolog?

Vi ser etter dyktige næringsmiddelteknologer med bransjeerfaring.
Ta kontakt for mer informasjon.
Kathrine Rødsjø
Kathrine Rødsjø
920 23 140
Knut Sigurd Ljøkelsøy
Knut Sigurd Ljøkelsøy
951 49 733
Tina Berg
Tina Berg
928 87 786

Hev kompetansen i din bedrift